x citadele

CBL Life Mūža pensijas piedāvājums

Dzimšanas datums

Pensiju 2.līmenī uzkrātais kapitāls

Mūža pensijas izmaksu sākums

Aprēķinātā
Mūža pensija*

122.20 EUR

1. posms
3 gadi
30%

122.20 EUR

1. posms
3 gadi
30%

122.20 EUR

3. posmā
līdz mūža beigām

Izmaksa atlikta
Nav izvēlēts 10 gadus

Pensiju sāksiet saņemt 62 gadu vecumā jeb 2053. gadā

Garantētais izmaksas periods
Nav izvēlēts 10 gadus

Ja Garantētajā izmaksas periodā iestājas Jūsu (apdrošinātās personas) nāve, Labuma guvējs turpina saņemt Mūža pensiju līdz Garantētā izmaksas perioda beigām.

Piedāvājums sagatavots 23.10.2014. un ir spēkā divas darba dienas no šī datuma.
*Izmaksājot Mūža pensiju, tiek ieturēti nodokļi saskaņā ar izmaksas brīdī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Summa, EUR

  Gadi
   Vecums
    Garantētais izmaksu periods līdz
    Atliktais periods
    1. posms
    2. posms
    3. posms
    Kontakti
    Tālrunis: 6701 0000
    E-pasts: life@cbl.lv
    Republikas laukums 2A,
    Rīga, LV-1010
    AAS "CBL Life"
    Reģ.nr. 40003786859

    Sasniedzot Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju,
    vai pensionējoties priekšlaicīgi, Jums ir iespēja noslēgt Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu.

    Uzkrātais kapitāls
    pensiju 2. līmenī
     
    Mūža pensija

    Aprēķiniet savu Mūža
    pensijas apmēru
    Pieteikties
    konsultācijai
    Sazinieties ar mums 6701 0000, life@cbl.lv

    Kas ir Mūža pensija?

    Mūža pensija ir apdrošināšanas atlīdzība, kas tiek maksāta no pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla, ko veic apdrošināšanas sabiedrība Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā līdz Jūsu (apdrošinātās personas) mūža beigām.

    Noslēdzot Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību, Jūs saņemsiet:

    Vecuma pensija, ko izmaksā valsts
    +
    Mūža pensija
    =
    Jūsu pensija

    Noslēdzot Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, Jūs varēsiet:

    Vairāk par Mūža pensijas priekšrocībām

    Kāpēc izvēlēties Mūža pensiju?

    Noslēdzot Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, atkarībā no savām vajadzībām, Jūs varēsiet:

    Aprēķiniet savu Mūža pensijas apmēru Atruna: Informācija tiek sniegta, neņemot vērā Jūsu individuālo situāciju, zināšanas un finansiālās iespējas, un tai ir tikai informatīvs raksturs. Norādītā informācija sniedz tikai vispārīgu pārskatu un tā var tikt pakļauta izmaiņām un papildu prasībām, kas šeit nav minētas, bet ko varētu būt nepieciešams ievērot. Sniegtā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai rekomendāciju veikt darījumus vai izmantot kādus Citadele vai CBL Life sniegtos pakalpojumus. Citadele un CBL Life neuzņemas atbildību ne par kādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies norādītās informācijas izmantošanas rezultātā.

    Mūža pensijas piemēri

    Aprēķiniet savu Mūža pensijas apmēru Atruna: Informācija tiek sniegta, neņemot vērā Jūsu individuālo situāciju, zināšanas un finansiālās iespējas, un tai ir tikai informatīvs raksturs. Norādītā informācija sniedz tikai vispārīgu pārskatu un tā var tikt pakļauta izmaiņām un papildu prasībām, kas šeit nav minētas, bet ko varētu būt nepieciešams ievērot. Sniegtā informācija nav uzskatāma par konsultāciju vai rekomendāciju veikt darījumus vai izmantot kādus Citadele vai CBL Life sniegtos pakalpojumus. Citadele un CBL Life neuzņemas atbildību ne par kādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies norādītās informācijas izmantošanas rezultātā.

    Mūža pensijas kalkulators

    Lūdzam Jūs pieteikumā pareizi norādīt Jūsu personas datus, kas mums nepieciešami, lai sniegtu Jums izvēlēto pakalpojumu un saistībā ar to varētu sazināties ar Jums. Informācija par Jūsu personas datu apstrādi pieejama AS “Citadele banka” Privātuma aizsardzības noteikumos.

     

    Paldies!
    Jūsu dati ir veiksmīgi nosūtīti AAS CBL Life.

    Tuvāko dienu laikā ar Jums sazināsies privāto uzkrājumu konsultants, lai informētu Jūs par iespējām saņemt Mūža pensiju.

    Uzziniet vairāk par bankas Citadele pakalpojumiem
    1. Internetā
     Citadele.lv
    2. Citadeles filiālēs
     visā Latvijā

    Ievadīts nepareizs datums!
    Kā noskaidrot pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

    EUR

    Minimālā uzkrājuma summa EUR
    • Reizi
     gadā
    • Reizi
     pusgadā
    • Reizi
     ceturksnī
    • Reizi
     mēnesī

    gadu

    Izdevīgi:
    ja plānots turpināt strādāt vai papildus ienākumi nav nepieciešami.
    Ievērībai:
    jūs variet atlikt Mūža pensijas izmaksu ne vairāk kā uz 10 gadiem.

    gadu

    Izdevīgi:
    ja iestājas Jūsu (apdrošinātās personas) nāve, apdrošināšanas līgumā norādītais Labuma guvējs turpinās saņemt Mūža pensiju līdz Garantētā perioda beigām.
    Ievērībai:
    ja apdrošināšanas līgumā tiek norādīts Labuma guvējs, tas ietekmē (samazina) aprēķināto Mūža pensijas apmēru.

    Minimālais izmaksai aprēķinātais Mūža pensijas maksājums 5 EUR! Lūdzam mainīt izmaksas posmiem noteikto kapitāla % sadalījumu un/vai izvelēties retāku Mūža pensijas izmaksas biežumu.
    Minimālais izmaksai aprēķinātais Mūža pensijas maksājums 5 EUR! Lūdzam mainīt izmaksas posmiem noteikto kapitāla % sadalījumu un/vai izvelēties retāku Mūža pensijas izmaksas biežumu.
    Izdevīgi:
    nosakot atšķirīgus izmaksas posmus un tajos izmaksājamo Mūža pensijas apmēru, Jūs izveidojiet savām vajadzībām atbilstošu izmaksas grafiku.
    Ievērībai:
    jūs variet izvēlēties ne vairāk kā 3 izmaksas posmus
    Pirmajam Mūža pensijas izmaksas posmam jābūt vismaz 5 gadi un tajā drīkst izmaksāt ne vairāk kā 50% no pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla.

    Ievadiet datus kalkulatorā, lai saņemtu Mūža pensijas aprēķinu

    Aprēķinātā Mūža pensija* Izmaksas biežums: Izmaksas sākums:

    1 posmā
    Līdz mūža beigām
    1 posmā
    Līdz mūža beigām
    3. posmā
    Līdz mūža beigām
    Nosūtīt pieteikumu Labot Skatīt grafikā Drukāt piedāvājumu

    *Izmaksājot Mūža pensiju, tiek ieturēti nodokļi saskaņā ar izmaksas brīdī spēkā esošajiem tiesību aktiem.

    Kā pieteikties, sasniedzot pensijas vecumu?

    Dodieties uz jebkuru VSAA nodaļu, kur saņemsiet informāciju par valsts fondētās pensiju shēmas pensiju 2. līmeņa kapitāla izmantošanas iespējām.

    Aizpildiet „Iesniegums par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu”, pie izvēlnes „Vēlos manu valsts fondēto pensiju shēmā uzkrāto kapitālu izmantot” atzīmējiet „Mūža pensijas polises iegāde”.

    Desmit darbdienu laikā VSAA sagatavo Jūsu fondētās pensiju shēmas pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla aprēķinu un informē Jūs par apdrošināšanas sabiedrībām, ar kurām variet noslēgt Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu.

    Jūs variet iepazīties ar apdrošināšanas sabiedrību piedāvājumiem un 5 mēnešu laikā veikt izvēli, noslēdzot Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu vai pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pievienot pensiju 1. līmeņa kapitālam.
    Svarīgi: Ja sešu mēnešu laikā no "Iesnieguma par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu" reģistrēšanas VSAA nesaņems informāciju, ka esiet noslēdzis Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar kādu apdrošināšanas sabiedrību, tad pensiju 2. līmeņa kapitāls tiks pievienots pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam, un tiks aprēķināta vecuma pensija saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”.

    1. Slēdzot līgumu ar CBL Life, aicināsim Jūs uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (Pase vai ID karte) un VSAA uzkrātā kapitāla aprēķinu.
     No noslēgtā Mūža pensijas apdrošināšanas līguma var atteikties 15 dienu laikā no tā parakstīšanas brīža. Pēc tam Apdrošinājuma ņēmējs vairs nevar izbeigt noslēgto līgumu, t.sk. mainīt apdrošināšanas sabiedrību vai pievienot pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu valsts vecuma pensijai.
    2. 16-30 dienu laikā pēc Mūža pensijas apdrošināšanas līguma parakstīšanas pensiju 2. līmeņa kapitāls tiek pārskaitīts Jūsu izvēlētai apdrošināšanas sabiedrībai.
    3. Apdrošināšanas sabiedrība uzsāks Mūža pensijas izmaksu saskaņā ar noslēgtā Mūža pensijas apdrošināšanas līguma nosacījumiem.
    Svarīgi! Ja sešu mēnešu laikā no "Iesnieguma par uzkrātā valsts fondētās pensijas kapitāla izmantošanu" reģistrēšanas VSAA nesaņems informāciju, ka esiet noslēdzis Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar kādu apdrošināšanas sabiedrību, tad pensiju 2. līmeņa kapitāls tiks pievienots pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam un tiks aprēķināta vecuma pensijas saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”.

    Biežāk uzdotie jautājumi

    Kad varu sākt saņemt pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu?

    Pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu Jums ir tiesības saņemt, sasniedzot valstī noteikto vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju.

    Kas notiks ar manu pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu, ja, sasniedzot valstī noteikto pensionēšanās vecumu, turpināšu strādāt?

    Neatkarīgi no tā, vai turpināsiet strādāt, Jūs varat doties uz VSAA, lai atbilstoši Latvijas tiesību aktiem Jums aprēķinātu vecuma pensiju un sāktu to izmaksāt.

    Pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu var izmantot:

    • Pievienojot pensiju 1. līmenī uzkrātajam kapitālam, saņemt vienu pensiju, kas aprēķināta saskaņā ar likumu „Par valsts pensijām”;
    • Mūža pensijas polises iegādei;

    Ja turpināt strādāt, veiktās sociālās iemaksas tiks novirzītas pensiju 1. līmenī.

    Kas man jāņem vērā, noslēdzot Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu?

    Pēc Mūža pensijas apdrošināšanas līguma stāšanās spēkā (pēc tam, kad VSAA pārskaitīs apdrošināšanas sabiedrībai pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu), nav iespējams izbeigt vai atkāpties no noslēgtā Mūža pensijas apdrošināšanas līguma, kā arī mainīt apdrošināšanas sabiedrību vai pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu pievienot pensiju 1. līmenim.

    Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā noteiktajā Garantētajā izmaksas periodā Jums ir iespējams brīvi mainīt Labuma guvēju.

    Kā Labuma guvējs saņems manu Mūža pensiju?

    Ja Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīts Labuma guvējs un Garantētais izmaksas periods, tad apdrošinātās personas nāves gadījumā Garantētā izmaksas perioda laikā Mūža pensiju turpinās saņemt Labuma guvējs apdrošināšanas līgumā norādītajā apmērā un kārtībā (līdz Garantētā izmaksas perioda beigām).

    Vai Mūža pensija tiek aplikta ar nodokļiem?

    Saskaņā ar šā brīža spēkā esošiem tiesību aktiem izmaksājot Mūža pensiju, tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

    Ja Mūža pensija kopā ar valsts vecuma pensiju nepārsniedz valsts noteikto neapliekamo minimumu, tad katru gadu, iesniedzot VID ienākumu deklarāciju, apdrošinātais var saņemt nodokļa atmaksu no valsts Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

    Vai varu izvēlēties noslēgt Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar vairākām apdrošināšanas sabiedrībām?

    Nē. Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu Jūs varat noslēgt tikai ar vienu apdrošināšanas sabiedrību.

    Noteikumi un veidlapas

    Skaidrojošā vārdnīca

    1. Uzkrātais fondētās pensijas kapitāls

     Naudas līdzekļi, kas Apdrošinājuma ņēmēja labā uzkrāti Valsts fondētajā pensiju shēmā (pensiju 2. līmenī).

    2. Mūža pensija

     Apdrošināšanas atlīdzība, kas tiek maksāta kā regulāras garantētas pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla izmaksas Apdrošināšanas līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

    3. Labuma guvējs

     Apdrošināšanas līgumā norādītā persona, kurai Apdrošinātā nāves gadījumā, ja Apdrošinājuma ņēmējs izvēlējies Garantētu izmaksas periodu, tiek maksāta Mūža pensija līdz Garantētā izmaksas perioda beigām.

    4. Garantētais izmaksas periods

     Laika periods, kurā Apdrošinātā nāves gadījumā viņam paredzēto Mūža pensiju turpina saņemt Labuma guvējs (ja tāds ir noteikts).

    5. Apdrošinātais (apdrošinātā persona)

     Fiziska persona, kas ir apdrošināta saskaņā ar Apdrošināšanas līgumu.

    6. Apdrošinājuma ņēmējs

     Fiziska persona, valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju vai pensionējas priekšlaicīgi, un kurš ir noslēdzis Apdrošināšanas līgumu.

    7. Izmaksu posmi

     Laika posmi, kuros Apdrošinātais izvēlas saņemt dažāda apmēra Mūža pensiju.

    8. Atliktais periods

     Apdrošināšanas līgumā norādītais laika periods gados, uz kuru atlikta Mūža pensijas izmaksu uzsākšana.

    9. Izmaksas biežums

     Apdrošināšanas līgumā norādītā Mūža pensijas izmaksas regularitāte – mēnesis, ceturksnis, pusgads, gads.

    Kontakti

    1. Tālrunis: 6701 0000
     E-pasts: life@cbl.lv
    2. Republikas laukums 2A,
     Rīga, LV-1010
    3. AAS “CBL Life”
     Reģ. Nr. 40003786859

    Aprēķiniet Mūža pensijas paredzamo izmaksu

    Drukāt